Již podané informace dle zákona 106/1999 Sb.

Dokument Vloženo
  Informace o investičních plánech obce Všelibice v roce 2017 14.03.2017
  Informace týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci Všelibice 10.04.2017
  Informace o soustavě veřejného osvětlení k 1.5.2017 03.07.2017
  Informace o sociálním bydlení v obci 18.07.2017
  Informace o obalech a zpětném odběru a využití odpadů 18.07.2017
  Informace o obraně proti škodlivým ptákům 31.08.2017
  Informace o počtu uzavřených darovacích smluv 22.12.2017
  Informace o kastračním programu 12.12.2018
  Informace o nabídce firem 23.08.2019

Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb.

Dokument Vloženo
  Výroční zpráva za rok 2015 22.02.2016
  Výroční zpráva za rok 2016 20.02.2017
  Výroční zpráva za rok 2017 22.01.2018
  Výroční zpráva za rok 2018 15.01.2019

Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.