imageVšelibice je vesnice v libereckém kraji na severu České republiky. Tato obec Podještědí leží asi 4 km jihozápadně od Českého Dubu v údolí Malé Mohelky pod Ještědsko-kozákovským hřbetem v nadmořské výšce 370 – 390 m.n.

V průběhu historie mělo jméno obce následující podoby:

Wsselibiczy (1547), Wsselobicze (1556), Všelibice (1590), Schelwitz (1786), Schelwitz, Schellwitz (1834), Všelibice, Schelwitz (1848). Lidově: Šelbice, do Šelbic, v Šelbicích.

Z historie: Obec Všelibice se v pramenech poprvé připomíná v roce 1419 kdy Ješek, Matěj a Mikeš bratři z Palohlav prodali „ plat svůj na svých lidech ve Všelibicích knězi Fabiánovi z Dubu a konventu tudíž “. Z uvedeného zápisu v „ Libri erectionum“ pražského arcibiskupství vyplývá, že vrchnostenská práva ke vsi vykonávala komenda Řádu sv. Jana Jeruzalémského v Českém Dubu.

Obec Všelibice vznikla na území kolonizovaném ve 13. a 14. století příslušníky rodu zvaném od dob Palackého Markvartici. K Markvarticům patřili i páni z Lemberka, kteří v Dubu založili johanitskou komendu. K velkému markvartickému rozrodu náleželi také páni z Vartenberka, kteří byli majiteli Českého Dubu od počátku 16. století.

V roce 1547 byl za povstání proti Ferdinandovi I. pokutován Adam z Vartenberka krom jiného také ztrátou panství Turnov s hradem Frýdštejnem a tvrzí Všelibice. Tvrz se později již nepřipomíná a zanikla. Když v roce 1552 koupil Český Dub a Frýdštejn Jan z Oprštorfu, stali se Všelibice již natrvalo součástí českodubského panství a sdíleli s ním společné osudy. V roce 1591 koupil panství Zikmund Smiřický ze Smiřic. Jeho potomci jej drželi do roku 1622, kdy přešel do majetku Albrechta z Valdštejna. Po Valdštejnově zavraždění v Chebu v roce 1634 byly jeho statky konfiskovány. Novým majitelem panství se v následujícím roce stal Jan Ludvík Hektor hrabě Isolani. Protože neměl syna, dědily panství jeho dcery Anna Marie Alžběta a Regina. Jedinou majitelkou se v roce 1648 stala Regina a díky jejímu odkazu se Český Dub stal majetkem kláštera sv. Jakuba ve Vídni, kterému náležel příštích téměř sto třicet let. Za panování císaře Josefa II. došlo ke zrušení některých klášterů. Byl mezi nimi byl i vídeňský augustiniánský klášter u sv. Jakuba. Statek po té spravoval státní Náboženský fond Dolního Rakouska. Od něj koupili Český Dub knížata z Rohanu. Původem francouzský rod držel Český Dub a s ním i Všelibice až do konce patrimoniální správy v roce 1850.

Obec vznikla na základě existence velkých zemědělských usedlostí s vazbou k zemědělským pozemkům v jejich bezprostředním okolí. Jde o ves s typicky roztroušenou zástavbou. Obec Všelibice se skládá ze 6ti katastrálních území a to Benešovice, Březová, Malčice, Nesvačily, Přibyslavice a Všelibice. Naše obec sousedí na jihu se Středočeským krajem. Celková rozloha obce je 1844 ha. Ráz krajiny – mírná pahorkatina se smíšenými lesy o celkové rozloze 785 ha, kterou zpestřují jednotlivé vrcholy. Určující pro katastr je roztroušenost sídelních útvarů a pohledová výraznost velkých celků pastvin nebo luk střídajícími se s velkými lesními celky.

Části obce: Benešovice, Březová, Budíkov, Chlístov, Lísky, Malčice, Nantiškov, Nesvačily, Podjestřábí, Přibyslavice, Roveň, Vrtky a Všelibice.

Zajímavosti a pamětihodnosti: Socha Nejsvětější Trojice v Budíkově pochází z roku 1865, pozdněstředověký smírčí kříž ve Všelibicích, kaplička ve Všelibicích je z roku 1840, zemědělská usedlost v Benešovicích.

V obci Všelibice je kulturní dům, pošta, obchod se smíšeným zbožím, pohostinství, sportoviště (tenisový kurt, koupaliště), místní knihovna. V Lískách je hostinec se sálem a na Vrtkách hřbitov a místní knihovna. Nejbližší zdravotnické zařízení, matrika, peněžní ústav, úřad práce a další instituce jsou v Českém Dubě. Úřadem s rozšířenou působností je pro naši obec Magistrát města Liberec.

Znak a prapor

 

Červeno-stříbrně polcený štít, ve kterém je zlato-zeleně polcená větev, na každé straně se šesti listy, vpravo lipovými a vlevo dubovými, na dvou trojicích výhonků. Barevnost šítu má oporu ve stejné barevné kombinaci znaků řady bývalých majitelů a polcení se inspiruje znakem pánů z Vartenberka. Reminiscencí na klenot znaku tohoto rodu, kterým byla orlí křídla se zavěšenými zlatými srdíčky, jsou také tvarem srdci podobné zlaté lipové lístky v pravé polovině znaku. Ty zároveň nalézají inspiraci ve dvou památných lípách v obci. Dubové lístky ukazují na historickou, několik století trvající příslušnost k panství Český Dub, ale také na okolní lesy. Celkový počet dvanácti listů odpovídá počtu obcí přidružených k samosprávnému celku se sídlem ve Všelibicích, které symbolizuje samotná větev jako prvek sjednocující. Prapor opakuje podobu znaku a má s ním totožný výklad.

Mapa

 mapa