S ohledem na nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všechny zápisy anonymizovány. 

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice - volební období 2018-2022

Dokument Vloženo
  Zápis č.01 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všelibice z 29.10.2018 06.11.2018
  Zápis č.02 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice z 19.11.2018 27.11.2018

Zápisy a usnesení ze zasedání Rady obce Všelibice - volební období 2018-2022

Dokument Vloženo
  Zápis č.01 ze zasedání Rady obce Všelibice z 07.11.2018 12.11.2018

Zápisy ze zasedání Finančního výboru obce Všelibice - volební období 2018-2022

Dokument Vloženo

Zápisy ze zasedání Kontrolního výboru obce Všelibice - volební období 2018-2022

Dokument Vloženo

Archiv zápisů jednání zastupitelstva, rady a výborů - volební období 2014-2018

Dokument Vloženo
  Archiv zápisů ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice 06.11.2018
  Archiv zápisů ze zasedání Rady obce Všelibice 06.11.2018
  Archiv zápisů ze zasedání Finančního výboru obce Všelibice 06.11.2018
  Archiv zápisů ze zasedání Kontrolního výboru obce Všelibice 06.11.2018

Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Archivace dokumentů je provedena metodou ZIP.