Dokument: Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého krajeVyvěšeno: 09.03.2023

Sejmuto: 27.04.2023

Popis (anotace):