Úřední deska, oznámení


Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
16.07.2021 01.08.2021 Oznámení zveřejnění stanoviska SEA
14.06.2021 01.07.2021 Záměr pronájmu nebytových prostor
13.06.2021 29.06.2021 Nařízení statutárního města Liberec č. 3/2021
11.06.2021 22.06.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
01.06.2021 19.06.2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY
26.04.2021 26.05.2021 Veřejná vyhláška - k dani z nemovitých věcí na rok 2021
22.04.2021 23.05.2021 Výpočet ceny pro vodné a stočné
19.04.2021 05.05.2021 Záměr bezúplatného pronájmu pozemku
13.04.2021 29.04.2021 Veřejná vyhláška Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
29.03.2021 07.04.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
19.03.2021 04.04.2021 Záměr směny pozemků podle ZO/199/19/2021
10.03.2021 12.05.2021 SČÍTÁNÍ LIDU, domů a bytů 2021
01.03.2021 10.03.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
15.02.2021 18.03.2021 Dražební vyhláška
18.01.2021 03.02.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08.01.2021 24.01.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28.12.2020 13.01.2021 Záměr prodeje pozemku podle ZO/184/18/2020
15.12.2020 25.01.2021 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2020, o místním poplatku za komunální odpad
07.12.2020 16.12.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
01.12.2020 23.12.2020 Návrh rozpočtu Mateřské školy Všelibice pro rok 2021