Úřední deska, oznámení


Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
15.03.2020 25.03.2020 Nařízení hejtmana KÚ LK týkající se regulačních opatření v dopravě
10.03.2020 13.03.2020 Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 h 10.3.2020
10.03.2020 15.03.2020 Mimořádné opatření
18.01.2020 28.01.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
15.01.2020 31.01.2020 Záměr prodeje pozemku podle ZO/132/13/2020
08.01.2020 07.02.2020 Veřejná vyhláška o projednání zprávy o uplatňování územního plánu Všelibice
07.01.2020 07.02.2020 Výroční zpráva za rok 2019
18.12.2019 03.01.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16.12.2019 07.02.2020 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16.12.2019 07.02.2020 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 2/2019, o místním poplatku ze vstupného
16.12.2019 07.02.2020 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
16.12.2019 07.02.2020 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Všelibice
09.12.2019 07.02.2020 Rozpočtové opatření 9/2019
07.12.2019 17.12.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
29.11.2019 17.12.2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020
29.11.2019 17.12.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024
20.11.2019 07.12.2019 Záměr směny pozemků podle ZO/125/12/2019
05.11.2019 30.11.2019 Dražební vyhláška
03.11.2019 12.11.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
07.10.2019 07.02.2020 Rozpočtové opatření 8/2019