logoCílem projektu byla výstavba nové mateřské školy ve Všelibicích s kapacitou pro 28 dětí za účelem rozšíření kapacity služeb péče o děti v rámci předškolního vzdělávání v území. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity mateřských škol v území, což umožní zvýšit nabídku péče o děti do 3 let a předškolního vzdělávání (3 - 6 let). Dostatečné zajištění kapacity předškolního vzdělávání má pozitivní vliv na kvalitu života v území a na zvýšení zájmu o tuto lokalitu.