Úřední deska, oznámení

uredni deskaÚřední deska Obecního úřadu Všelibice má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází vedle schodů k OÚ a je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena ze dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

V elektronické verzi naleznete ke stažení další dokumenty, které Obecní úřad ve Všelibicích i Obec Všelibice zveřejňují. Ke shlédnutí jsou k disposici i archivní dokumenty úřední desky. Další dokumenty jsou ke stažení v příslušných částech webu obce.


Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
12.09.2021 21.09.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
16.07.2021 01.08.2021 Oznámení zveřejnění stanoviska SEA
14.06.2021 01.07.2021 Záměr pronájmu nebytových prostor
13.06.2021 29.06.2021 Nařízení statutárního města Liberec č. 3/2021
11.06.2021 22.06.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
01.06.2021 19.06.2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY
26.04.2021 26.05.2021 Veřejná vyhláška - k dani z nemovitých věcí na rok 2021
22.04.2021 23.05.2021 Výpočet ceny pro vodné a stočné
19.04.2021 05.05.2021 Záměr bezúplatného pronájmu pozemku
13.04.2021 29.04.2021 Veřejná vyhláška Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
29.03.2021 07.04.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
19.03.2021 04.04.2021 Záměr směny pozemků podle ZO/199/19/2021
10.03.2021 12.05.2021 SČÍTÁNÍ LIDU, domů a bytů 2021
01.03.2021 10.03.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
15.02.2021 18.03.2021 Dražební vyhláška
18.01.2021 03.02.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08.01.2021 24.01.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28.12.2020 13.01.2021 Záměr prodeje pozemku podle ZO/184/18/2020
15.12.2020 25.01.2021 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2020, o místním poplatku za komunální odpad
07.12.2020 16.12.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva