Úřední deska, oznámení

uredni deskaÚřední deska Obecního úřadu Všelibice má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází vedle schodů k OÚ a je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena ze dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

V elektronické verzi naleznete ke stažení další dokumenty, které Obecní úřad ve Všelibicích i Obec Všelibice zveřejňují. Ke shlédnutí jsou k disposici i archivní dokumenty úřední desky. Další dokumenty jsou ke stažení v příslušných částech webu obce.


Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
21.06.2020 30.06.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
19.06.2020 01.07.2020 Veřejná vyhláška
09.06.2020 25.06.2020 Záměr prodeje pozemku podle ZO/158/15/2020
05.06.2020 21.06.2020 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí Podještědí
28.05.2020 24.06.2020 Dražební vyhláška
15.05.2020 31.05.2020 Záměr pronájmu nebytových prostor
06.05.2020 09.06.2020 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Všelibice
05.05.2020 06.06.2020 Informace o výpočtu cen vodného a stočného
23.04.2020 30.05.2020 Veřejná vyhláška - k dani z nemovitých věcí na rok 2020
19.04.2020 28.04.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
20.03.2020 27.04.2020 Oznámení finančního úřadu
16.03.2020 31.03.2020 Krizové opatření vlády
15.03.2020 25.03.2020 Nařízení hejtmana KÚ LK týkající se regulačních opatření v dopravě
12.03.2020 13.04.2020 Vyhlášení nouzového stavu
10.03.2020 13.03.2020 Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 h 10.3.2020
10.03.2020 15.03.2020 Mimořádné opatření
17.02.2020 02.04.2020 Oznámení společného jednání o novém návrhu změny č.2 územního plánu Všelibice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
18.01.2020 28.01.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
15.01.2020 31.01.2020 Záměr prodeje pozemku podle ZO/132/13/2020
08.01.2020 07.02.2020 Veřejná vyhláška o projednání zprávy o uplatňování územního plánu Všelibice