Úřední deska, oznámení

uredni deskaÚřední deska Obecního úřadu Všelibice má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází vedle schodů k OÚ a je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena ze dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

V elektronické verzi naleznete ke stažení další dokumenty, které Obecní úřad ve Všelibicích i Obec Všelibice zveřejňují. Ke shlédnutí jsou k disposici i archivní dokumenty úřední desky. Další dokumenty jsou ke stažení v příslušných částech webu obce.


Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
29.04.2024 16.05.2024 Aukční vyhláška
26.04.2024 27.05.2024 Veřejná vyhláška - k dani z nemovitých věcí na rok 2024
11.04.2024 14.05.2024 Veřejná vyhláška - k dani z nemovitých věcí na rok 2024
08.04.2024 18.05.2024 Úplná uzavírka silnice Podhora - Rostkov
07.04.2024 16.04.2024 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
07.04.2024 17.05.2024 Dražební vyhláška
26.03.2024 18.04.2024 Aukční vyhláška
12.03.2024 28.03.2024 Nařízení státní veterinární správy
28.02.2024 15.03.2024 Veřejná vyhláška - vlk
19.02.2024 06.03.2024 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04.02.2024 13.02.2024 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
03.02.2024 12.03.2024 Dražební vyhláška
16.01.2024 20.03.2024 Výroční zpráva za rok 2023
15.01.2024 31.01.2024 Záměr prodeje pozemků podle ZO/66/7/2023
15.01.2024 31.01.2024 Záměr darovat pozemek podle ZO/67/7/2023
10.01.2024 20.03.2024 Rozpočtové opatření 7/2023
27.12.2023 13.01.2024 Honební společenstvo Benešovice-Vrtky pozvánka na valnou hromadu
26.12.2023 14.01.2024 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.12.2023 05.01.2024 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zveřejnění vyhotoveného úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje po Aktualizaci č. 1 a 2.
14.12.2023 31.12.2023 Návrh rozpočtu Mateřské školy Všelibice pro rok 2024
12.12.2023 01.01.2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku ze vstupného
12.12.2023 01.01.2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku ze psů
12.12.2023 01.01.2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12.12.2023 01.01.2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
03.12.2023 12.12.2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
25.11.2023 13.12.2023 Návrh rozpočtu pro rok 2024
20.11.2023 31.01.2024 Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území
31.10.2023 16.11.2023 Opatření obecné povahy - výjimka na vlka
23.10.2023 08.11.2023 Veřejná vyhláška - Informace o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov
23.10.2023 20.03.2024 Rozpočtové opatření 6/2023
04.10.2023 04.11.2023 Nařízení státní veterinární správy
19.09.2023 28.09.2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
01.08.2023 17.08.2023 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
26.07.2023 11.08.2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25.07.2023 20.03.2024 Rozpočtové opatření 5/2023
19.06.2023 28.06.2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
07.06.2023 07.07.2023 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ parcely p.p.č. 256/8 v k.ú. Všelibice
22.05.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 4/2023
16.05.2023 03.06.2023 Nařízení státní veterinární správy
03.05.2023 12.05.2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
03.05.2023 19.05.2023 Záměr pronájmu nebytových prostor
03.05.2023 31.07.2023 Výpočet ceny pro vodné a stočné
26.04.2023 27.05.2023 Veřejná vyhláška - k dani z nemovitých věcí na rok 2023
26.04.2023 12.05.2023 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Všelibice
14.04.2023 25.05.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřské školy Všelibice na roky 2024-2026
13.04.2023 16.05.2023 Veřejná vyhláška - k dani z nemovitých věcí na rok 2023
13.04.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 3/2023
12.04.2023 17.05.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024-2028 obce Všelibice
20.03.2023 05.04.2023 Stanovisko k návrhu koncepce Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
17.03.2023 07.04.2023 Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
16.03.2023 25.05.2023 Návrh závěrečného účtu 2022
09.03.2023 27.04.2023 Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
01.03.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 2/2023
16.02.2023 29.02.2024 Rozpočtové opatření 1/2023
05.02.2023 14.02.2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
18.01.2023 29.01.2023 Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta
17.01.2023 19.02.2023 Honební společenstvo Všelibice
10.01.2023 02.03.2023 Rozpočtové opatření 8/2022
04.01.2023 20.01.2023 Záměr směny pozemku podle ZO/29/2/2022
03.01.2023 04.01.2023 Výroční zpráva za rok 2022
02.01.2023 31.01.2023 Určení telefonního čísla pro podání žádosti oprávněného voliče - osoby v karanténě nebo izolaci
29.12.2022 20.03.2024 Rozpočet Mateřské školy Všelibice 2023
29.12.2022 31.01.2023 Informace k hlasování u volebního stanoviště (tzv. „drive-in“) pro oprávněné voliče – osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19
27.12.2022 17.01.2023 Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
27.12.2022 12.01.2023 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.12.2022 20.03.2024 Rozpočet obce Všelibice na rok 2023
20.12.2022 15.01.2023 Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta
15.12.2022 31.12.2022 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise č. 1 pro prezidentské volby 2023
15.12.2022 31.12.2022 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise č. 2 pro prezidentské volby 2023
15.12.2022 06.01.2023 Školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí
12.12.2022 07.01.2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Všelibice - Benešovice
12.12.2022 29.12.2022 Návrh rozpočtu Mateřské školy Všelibice pro rok 2023
11.12.2022 20.12.2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
03.12.2022 21.12.2022 Návrh rozpočtu pro rok 2023
28.11.2022 04.01.2023 Informace týkající se pověřence na ochranu osobních údajů
21.11.2022 29.01.2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro účely konání volby prezidenta republiky
18.11.2022 02.03.2023 Rozpočtové opatření 7/2022
04.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
01.11.2022 31.01.2023 Rozpočtové opatření 6/2022
11.10.2022 20.10.2022 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Všelibice
24.09.2022 08.11.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Všelibice 2022
06.09.2022 31.01.2023 Rozpočtové opatření 5/2022
02.09.2022 18.09.2022 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
31.08.2022 25.09.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Všelibice
25.08.2022 25.09.2022 Svolání okrskové volební komice č.1
25.08.2022 25.09.2022 Svolání okrskové volební komice č.2
25.08.2022 25.09.2022 Školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí
15.08.2022 24.08.2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
08.08.2022 25.09.2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro účely konání voleb do zastupitelstva obce Všelibice
01.08.2022 16.08.2022 Oznámení hejtmana Libereckého kraje o zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
22.07.2022 01.08.2022 Oznámení hejtmana Libereckého kraje o zvýšeném nebezpečí vzniku požáru
20.06.2022 06.07.2022 Záměr směny pozemku podle ZO/278/26/2022
16.06.2022 23.05.2023 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
16.06.2022 20.09.2022 Rozpočtové opatření 4/2022
16.06.2022 23.05.2023 Závěrečný účet za rok 2021
27.05.2022 20.07.2022 Oznámení o možnosti podání kandidátních listin pro Volby do zastupitelstev obcí 2022
25.05.2022 25.09.2022 Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Všelibice na volební období 2022-2026
24.05.2022 21.06.2022 Dražební vyhláška
23.05.2022 23.06.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednání zprávy o uplatňování územního plánu Všelibice
16.05.2022 25.05.2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva