Úřední deska, oznámení

uredni deskaÚřední deska Obecního úřadu Všelibice má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází vedle schodů k OÚ a je bezbariérové přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Je složena ze dvou vitrín, umístěných vedle sebe. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů, které slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala.

V elektronické verzi naleznete ke stažení další dokumenty, které Obecní úřad ve Všelibicích i Obec Všelibice zveřejňují. Ke shlédnutí jsou k disposici i archivní dokumenty úřední desky. Další dokumenty jsou ke stažení v příslušných částech webu obce.


Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
09.09.2021 10.10.2021 Svolání okrskové volební komice č.2
18.08.2021 10.10.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20.07.2021 20.09.2022 Závěrečný účet za rok 2020
20.07.2021 29.11.2021 Rozpočtové opatření 4/2021
16.07.2021 01.08.2021 Oznámení zveřejnění stanoviska SEA
14.06.2021 01.07.2021 Záměr pronájmu nebytových prostor
13.06.2021 29.06.2021 Nařízení statutárního města Liberec č. 3/2021
11.06.2021 22.06.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
01.06.2021 20.09.2022 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
01.06.2021 29.11.2021 Návrh závěrečného účtu 2020
01.06.2021 19.06.2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY
26.04.2021 26.05.2021 Veřejná vyhláška - k dani z nemovitých věcí na rok 2021
23.04.2021 29.11.2021 Rozpočtové opatření 3/2021
22.04.2021 23.05.2021 Výpočet ceny pro vodné a stočné
19.04.2021 05.05.2021 Záměr bezúplatného pronájmu pozemku
13.04.2021 29.04.2021 Veřejná vyhláška Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
31.03.2021 29.11.2021 Rozpočtové opatření 2/2021
29.03.2021 07.04.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
19.03.2021 04.04.2021 Záměr směny pozemků podle ZO/199/19/2021
11.03.2021 20.09.2022 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2020, o poplatku za komunální odpad
10.03.2021 12.05.2021 SČÍTÁNÍ LIDU, domů a bytů 2021
08.03.2021 29.11.2021 Rozpočtové opatření 1/2021
01.03.2021 10.03.2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
15.02.2021 18.03.2021 Dražební vyhláška
18.01.2021 20.09.2022 Výroční zpráva za rok 2020
18.01.2021 03.02.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11.01.2021 29.11.2021 Rozpočtové opatření 6/2020
10.01.2021 20.09.2022 Rozpočet obce Všelibice na rok 2021
08.01.2021 24.01.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28.12.2020 13.01.2021 Záměr prodeje pozemku podle ZO/184/18/2020
23.12.2020 24.01.2022 Rozpočet Mateřské školy Všelibice 2021
15.12.2020 25.01.2021 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2020, o místním poplatku za komunální odpad
07.12.2020 16.12.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
01.12.2020 23.12.2020 Návrh rozpočtu Mateřské školy Všelibice pro rok 2021
22.11.2020 29.11.2020 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
21.11.2020 07.12.2020 Záměr směny pozemků podle ZO/176/17/2020
20.11.2020 31.12.2020 Návrh rozpočtu pro rok 2021
28.10.2020 25.01.2021 Rozpočtové opatření 5/2020
04.10.2020 09.09.2021 Nařízení Krajské hygienické stanice
29.09.2020 13.11.2020 Oznámení nového společného jednání o novém návrhu změny č.2 územního plánu Všelibice
21.09.2020 30.09.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
11.09.2020 11.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
11.09.2020 04.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
07.09.2020 31.10.2020 Výlukový jízdní řád
03.09.2020 25.09.2020 Svolání okrskové volební komice č.1
03.09.2020 25.09.2020 Svolání okrskové volební komice č.2
03.09.2020 25.09.2020 Vyrozumění o termínu školení volebních komisí
19.08.2020 31.10.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
18.08.2020 11.10.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro účely konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
18.08.2020 04.10.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro účely konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje
10.08.2020 31.12.2020 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
28.07.2020 22.11.2020 Rozpočtové opatření 4/2020
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
23.07.2020 09.09.2021 Nařízení Krajské hygienické stanice
23.07.2020 24.07.2020 Informace o energiích
21.06.2020 30.06.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
19.06.2020 01.07.2020 Veřejná vyhláška
09.06.2020 25.06.2020 Záměr prodeje pozemku podle ZO/158/15/2020
05.06.2020 21.06.2020 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí Podještědí
28.05.2020 24.06.2020 Dražební vyhláška
15.05.2020 31.05.2020 Záměr pronájmu nebytových prostor
06.05.2020 09.06.2020 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Všelibice
05.05.2020 06.06.2020 Informace o výpočtu cen vodného a stočného
30.04.2020 29.11.2021 Závěrečný účet za rok 2019
28.04.2020 22.11.2020 Rozpočtové opatření 3/2020
27.04.2020 11.09.2020 Dražební vyhláška
23.04.2020 30.05.2020 Veřejná vyhláška - k dani z nemovitých věcí na rok 2020
19.04.2020 28.04.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
09.04.2020 25.07.2020 Rozpočtové opatření 2/2020
07.04.2020 29.07.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20.03.2020 27.04.2020 Oznámení finančního úřadu
16.03.2020 31.03.2020 Krizové opatření vlády
15.03.2020 25.03.2020 Nařízení hejtmana KÚ LK týkající se regulačních opatření v dopravě
12.03.2020 13.04.2020 Vyhlášení nouzového stavu
10.03.2020 28.07.2020 Mimořádné opatření - uzavření základních středních a vysokých škol od 11.3.2020
10.03.2020 13.03.2020 Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 h 10.3.2020
10.03.2020 29.11.2021 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
10.03.2020 25.07.2020 Návrh závěrečného účtu 2019
10.03.2020 15.03.2020 Mimořádné opatření
24.02.2020 25.07.2020 Rozpočtové opatření 1/2020
17.02.2020 02.04.2020 Oznámení společného jednání o novém návrhu změny č.2 územního plánu Všelibice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
18.01.2020 28.01.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
15.01.2020 31.01.2020 Záměr prodeje pozemku podle ZO/132/13/2020
13.01.2020 25.07.2020 Rozpočtové opatření 10/2019
08.01.2020 07.02.2020 Veřejná vyhláška o projednání zprávy o uplatňování územního plánu Všelibice
07.01.2020 07.02.2020 Výroční zpráva za rok 2019
27.12.2019 23.05.2023 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
27.12.2019 29.11.2021 Rozpočet obce Všelibice na rok 2020
18.12.2019 03.01.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16.12.2019 07.02.2020 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16.12.2019 07.02.2020 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 2/2019, o místním poplatku ze vstupného
16.12.2019 07.02.2020 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
16.12.2019 07.02.2020 Obecně závazná vyhláška obce Všelibice č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Všelibice
09.12.2019 07.02.2020 Rozpočtové opatření 9/2019
07.12.2019 17.12.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
29.11.2019 17.12.2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020
29.11.2019 17.12.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024
20.11.2019 07.12.2019 Záměr směny pozemků podle ZO/125/12/2019
05.11.2019 30.11.2019 Dražební vyhláška
03.11.2019 12.11.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva